login TSNEON

Neonnation

Datum: 19.11.2011 Místo: Taneční studio Neon - 14.00


Sobotní odpoledne patřící streetdance!!!
- Neon battles - DVK, JVK, HVK
- styly hip-hop, funky
- hraje DJ Spajx
Párty a podívaná pro všechny - vezměte s sebou své kamarády a svou odvahu zkusit si Battle!!! Vstup: 20,- Kč :-)

Povinnosti tanečníků

Datum: 31.10.2011 Místo: Taneční studio Neon

Dbají pokynů trenérů TS Neon, chovají se ukázněně, úrazy v rámci tréninku hlásí svému trenérovi --- na tréninky dochází pravidelně a včas, pokud se tréninku nemohou zúčastnit, zákonný zástupce omluví nepřítomnost příslušnému trenérovi formou SMS --- pokud chtějí odejít dříve s tréninku, musí mít písemnou žádost od rodičů (platí pro tanečníky do 18 let) --- na tréninky si nosí pití, tančí v pohodlném a volném oblečení --- po vstupu do studia se přezouvají do čisté sálové obuvi, boty odkládají do botníků, svrchní oblečení na háčky. --- nenosí jídlo do tanečních sálů, udržují pořádek ve studiu, odpadky odkládají do nádob k tomu určených --- ve studiu ani v blízkém okolí nekouří a nepožívají alkoholické a psychotropní látky --- berou ohled na obyvatele domu (pořádek okolí domu, hlasité mluvení před domem ve večerních hodinách) --- pokud tanečník opakovaně nedodržuje své povinnosti, může být z TS NEON vyloučen! V tom případě se nevrací školné.

Platby, přihlášky

Datum: 31.10.2011 Místo: SVČ ANIMO Žamberk


Do 31. října odevzdat na tréninku či v SVČ přihlášku (prázdné přihlášky na požádání ve studiu)

Do 31. října zaplatit zápisné – buď přímo v SVČ (28.října 713, Žamberk – červená vilka nad Divišovým divadlem) nebo na účet č. 43-8326800207/0100 a do zprávy pro příjemce uvést „Neon MINI nebo DVK nebo JVK nebo HVK nebo SVK nebo LTD crew“ + jméno tanečníka

Školné je 1.000,- Kč MINI, 1.100,- Kč ostatní

Podzimní prázdniny

Datum: 26.10.2011 - 28.10.2011 Místo: Taneční studio Neon

MINI a DVK - 26.10. a 28.10. nejsou tréninky
JVK - 26.10. není trénink, 27.10. od 13.00 do 17.00 povinný workshop (jazz + prezentace tanečních stylů)
HVK - 28.10. není trénink
SVK - 28.10. není trénink
LTD crew - 27.10. trénink je!!! - na tento trénink přijďte, prosím, všichni a vezměte s sebou ty tanečníky, kteří by měli zájem tančit v TS Neon, ale nevyhovují jim stávající časy tréninků. Případné změny v časech budou projednány právě na tomto tréninku!!!

Otevření tanečního studia Neon

Datum: 07.10.2011 Místo: TSN


Slavnostní otevření studia - v 16.00 hodin, adresa studia: Nádražní 753, Žamberk). Všechny srdečně zveme!

Dopis rodičům - zahájení taneční sezóny

Datum: 30.09.2011 Místo: Taneční studio Neon

Vážení rodiče,
děkujeme vám za váš zájem o taneční skupinu Neon Žamberk, do které jste přihlásili vaše dítě. V organizaci TS Neon dojde letos k několika změnám:
- veškeré tréninky budou probíhat v novém tanečním studiu Neon
- navýšili jsme počet tréninkových hodin dětské, juniorské, hlavní a super věkové kategorie
- naše tanečníky budeme vyučovat také základy baletu, jazzu a moderny

Co nás k tomu vedlo? Doufáme, že tyto změny povedou ke zvýšení kvality našeho tancování, našich vystoupení, našich soutěžních úspěchů, naší reprezentace města. Ze stejných důvodů jsme ovšem museli navýšit pololetní platbu. Vězte však, že platba za Neon patří, v porovnání s jinými tanečními skupinami, k těm nižším a že bude zcela využita ve prospěch tanečníků. Zaplacením poletních plateb ovšem vaše výdaje nekončí – v zimě se platí kostýmy, v soutěžní sezóně doprava a startovné na soutěže. Letos bychom chtěli design a cenu kostýmu s vámi projednat. Včas vám pošleme na schůzku ohledně kostýmů pozvánky.

Taneční studio Neon bude slavnostně otevřeno v pátek 7.10.2011 v 16.00 hodin (adresa studia: Nádražní 753, Žamberk). Srdečně vás na tuto událost zveme – přijďte se sami přesvědčit, kde budeme trénovat. Stálo nás to spoustu úsilí (sami jsme malovali, uklízeli, vymýšleli,…) a finančních prostředků. Některé finance poskytl náš zřizovatel – Středisko volného času ANIMO v čele s ředitelkou Alenou Němcovou, některé prostředky poskytlo z projektu Město Žamberk. Přesto nám na spoustu úprav a nápadů peníze nezbyly – potřebovali bychom ještě novou ozvučovací aparaturu, botníky, stolky na aparaturu, grafity, natřít dveře, okna,… Takže pokud by se mezi vámi našel někdo, kdo by chtěl naše nové taneční studio a jeho vybavení finančně podpořit, budeme velmi rádi.

Tréninky tanečníků - viz níže. Do pokročilých a začínajících tanečníků budeme naše členy rozdělovat podle jejich skutečných tanečních dovedností a schopností. Rozdělení bude provádět trenér příslušné věkové kategorie.

TS Neon ve školním roce 2011/2012

Datum: 30.09.2011 Místo: Taneční studio Neon

Moji milí Neoňáci, níže máte uvedené tréninky pro letošní rok. Věřte, že není vůbec jednoduché je naplánovat. Při sestavování rozvrhu tréninků musíme vzít v úvahu mnoho skutečností - časové možnosti trenérů, kteří chodí do práce či do školy, prostorové možnosti našeho nového tanečního studia, věk tanečníků,... navíc jsme chtěli, aby jste byli v tanci lepší a lepší a tak jsme každé věkové kategorii přidali nějaký ten tréninkový čas navíc... Takže - opravdu jsme rozvrh udělali, jak to nejlépe šlo a doufáme, že se s vámi všemi loňskými tanečníky (a třeba i s nějakými nováčky) uvidíme nejpozději 30.9. na zahájení další taneční sezóny TS NEON. Moc už se na vás těšíme :D :) ...
A ještě dodatek k rozvrhu: kdyby někteří z vás měli problém s dopravou či pozdním koncem tréninků - podívejte se napřed na spoje, domluvte se s rodiči nebo s ostatními tanečníky na cestu domů (pěšky, na kole, na střídačku autem). Z vlastní zkušenosti vím (naši Anku musím dostat do 30 km vzdálené České Třebové 7 - 10 x týdně ráno i večer), že když se chce, tak všechno jde. Nevzdávejte to předem - občas se musí nějaké překážky překonávat... a za potlesk diváků, medaile na krku, partu Neoňáků a svůj vlastní dobrý pocit to přece stojí, ne? :)
Za trenéry TS Neon Lucie v.p. (vlastní prackou)

TS NEON - rozvrh tréninků 2011/2012

Vedoucí: Bc. Lucie Kluková, SVČ ANIMO Žamberk
Hlavní choreograf: Pavla Michalovičová
Trenéři: Jan Jirout, Markéta Majtánová, Pavel Stejskal, Renata Šebková, Barbora Šedajová, Kristýna Wohlinová
Contemporary: Zdeněk Hejzlar
Úplata: MINI 1.000,- Kč/pololetí, DVK, JVK, HVK, SVK, LTD crew 1.100,- Kč/pololetí


Tréninky:

MINI - tanečníci od 4 do 7 let
ST 15.00 – 16.00 Taneční studio Neon – sál 1
PÁ 15.00 – 16.00 Taneční studio Neon – sál 1
Zahájení + nábor nových členů: PÁ 30.9. v 16.30 v tělocvičně „U Žirafy“
Trenéři: Pája Michalovičová a Lucie Kluková

DVK 1 – dětská věková kategorie – od 8 do 10 let – pokročilí tanečníci
PO 15.00 – 16.30 Taneční studio Neon – sál 1
PÁ 15.00 – 16.30 Taneční studio Neon – sál 2
Zahájení + nábor nových členů: PÁ 30.9. v 16.30 v tělocvičně „U Žirafy“
Trenéři: Pája Michalovičová a Renča Šebková

DVK 2 – dětská věková kategorie – od 8 do 10 let – začínající tanečníci
PO 15.00 – 16.30 Taneční studio Neon – sál 2
ST 15.00 – 16.30 Taneční studio Neon – sál 2
Zahájení + nábor nových členů: PÁ 30.9. v 16.30 v tělocvičně „U Žirafy“
Trenéři: Renča Šebková a Mája Majtánová

JVK Fň – juniorská věková kategorie - od 11 do 15 let – pokročilí tanečníci
PO 16.30 – 18.00 Taneční studio Neon – sál 1
ST 16.00 – 18.00 (liché měsíce), 18.00 – 20.00 (sudé měsíce) Taneční studio Neon – sál 1
Zahájení + nábor nových členů: PÁ 30.9. v 17.30 v tělocvičně „U Žirafy“
Trenér: Pája Michalovičová

JVK Bž – juniorská věková kategorie - od 11 do 15 let – začínající tanečníci
ST 16.00 – 18.00 (sudé měsíce), 18.00 – 20.00 (liché měsíce) Taneční studio Neon – sál 1
PÁ 16.30 – 18.00 Taneční studio Neon – sál 1
Zahájení + nábor nových členů: PÁ 30.9. v 17.30 v tělocvičně „U Žirafy“
Trenér: Pája Michalovičová

HVK 1 – hlavní věková kategorie - od 15 let – pokročilí tanečníci
PÁ 18.00 – 19.30 Taneční studio Neon – sál 1
NE 14.00 – 16.00 Taneční studio Neon – sál 1
Zahájení + nábor nových členů: PÁ 30.9. v 17.30 v tělocvičně „U Žirafy“
Trenéři: Bára Šedajová a Pavel Stejskal (Spajx)

HVK 2 – hlavní věková kategorie - od 15 let – začínající tanečníci
PÁ 16.30 – 18.00 Taneční studio Neon – sál 2
NE 16.00 – 17.30 Taneční studio Neon – sál 2
Zahájení + nábor nových členů: PÁ 30.9. v 17.30 v tělocvičně „U Žirafy“
Trenéři: Bára Šedajová a Pavel Stejskal (Spajx)

SVK – super věková kategorie – pro začátečníky i pokročilé nad 25 let
PO 18.00 – 19.00 Taneční studio Neon – sál 2
PÁ 18.00 – 19.30 Taneční studio Neon – sál 2
Zahájení + nábor nových členů: PÁ 30.9. v 17.30 v tělocvičně „U Žirafy“
Trenéři: Kristýna Wohlinová a Jan Jirout (Gigi)

LTD crew
ČT 18.00 – 20.00 Taneční studio Neon – sál 1
NE 16.00 – 17.30 Taneční studio Neon – sál 1
Zahájení + nábor nových členů: PÁ 30.9. v 17.30 v tělocvičně „U Žirafy“
Trenér: Jan Jirout (Gigi)

Ukončení tréninků - prázdniny!!!

Datum: 20.06.2011 - 31.08.2011 Místo: Zeměkoule

Moji milí Neoňáci, tanečníci i choreografové, chtěla bych vám na závěr školního roku poděkovat za vaši dřinu na trénincích, za soutěžní výkony, za všechna vystoupení, za krásnou EMU 2011. Emou vaše pravidelné tréniky končí. S některými z vás se uvidím tuto sobotu (viz info o akci Rogalomeeting), s některými v srpnu na soustředění, s některými až na konci září. Takže - užijte si prázdniny a odpočívejte, ať máte dostatek energie do další sezóny. Budu se na vás na všechny těšit. :-* Lucie

Taneční tábor Neon

Datum: 31.07.2011 - 06.08.2011 Místo: Severomoravská chata, Malá Morava (Králíky)


Výuka street dance (hip hop, house, lockin, wackin, break,… dance) pod vedením lektorů z TS Neon a dalších vynikajících extraligových tanečních skupin , příprava taneční show, taneční soutěž, taneční filmy a dokumenty, společenské a pohybové hry, …

Pro: členy TS NEON, DSC a TS Horské myši od 6 let a všechny zájemce o street dance od 8 let

Cena: 2.500,- Kč (zahrnuje ubytování – útulné pokojíčky se společným či vlastním sociálním zařízením, vynikající plnou penzi hotelového typu, super program, dopravu, pedagogický dozor, pojištění)

Chata viz www.severomoravska-chata.cz, přihlášky v SVČ ANIMO Žamberk - momentálně poslední 2 kusy!!!

Ema 2011 - Oscar Award - pokyny JVK a HVK a SVK

Datum: 13.06.2011 - 17.06.2011 Místo: Divišovo divadlo, Žamberk

Generálka: PO 13.6. – sraz v 16.00 hodin v Divišově divadle, ukončení cca v 19.30 hodin

Představení: ST (15.6.) i PÁ (17.6.) – 8.15, 10.30 a 18.00 hodin

Sraz na představení - dle pokynů choreografa

Šatna: velká šatna v divadle

Ema 2011 - Oscar Award - pokyny MINI

Datum: 13.06.2011 - 17.06.2011 Místo: Divišovo divadlo, Žamberk

Generálka: PO 13.6. - sraz v 16.00 hodin v Divišově divadle, ukončení cca v 19.30 hodin

Představení: ST (15.6.) i PÁ (17.6.) – 8.15, 10.30 a 18.00 hodin

Dozor: Pavel Fiala a Vlaďka Valdová - SVČ ANIMO
Šatna: učebna č. 2, SVČ ANIMO

Dopolední představení (ST i PÁ) - sraz v 7.30 u divadla, s sebou: kostým na choreografii „Úkol splněn“ + černé legíny či kalhoty + papírovou čepici z novin na závěrečnou show (čepici udělat menší, aby dobře seděla, popř, ji přiděláme pérky. Vyrobit ji tak, aby se nerozdělávala a pouze z černobílých novin), svačinu, pití, popř. čip na oběd

Předškoláci:
- po dopoledním vystoupení ve 12.00 vyzvednout u divadla

Školáci:
- po dopoledním představení oběd ve ŠJ na Nám. G.Knopa (děti ze ZŠ 28.října přehlásit oběd do ŠJ!)
- poté odchod do ŠD, popř. domů
- na dopolední představení omluvte, prosím, děti ze školy

Večerní představení - sraz v 17.30 u divadla, ukončení cca ve 20.00 hodin u divadla

Ema 2011 - Oscar Award - pokyny DVK

Datum: 13.06.2011 - 17.06.2011 Místo: Divišovo divadlo, Žamberk

Generálka: PO 13.6. – sraz v 16.00 hodin v Divišově divadle, ukončení cca v 19.30 hodin

Představení: ST (15.6.) i PÁ (17.6.) – 8.15, 10.30 a 18.00 hodin

Šatna: učebna č. 1, SVČ ANIMO

Dopolední představení (ST i PÁ) - sraz v 7.30 u divadla, s sebou: kostým „We go together“ nebo "Pinkyblů" + oblečení na závěrečnou show, svačinu, pití, popř. čip na oběd

Po dopoledním představení:
- oběd v ŠJ
- poté odchod do ŠD, popř. domů
- na dopolední představení omluvte, prosím, děti ze školy

Večerní představení - sraz v 17.30 u divadla, ukončení cca ve 20.00 hodin u divadla

Běh naděje - JVK Fň a JVK Bž

Datum: 16.06.2011 Místo: prostranství před Divišovým divadlem

V rámci akce Běh naděje vystoupí: JVK Bž a JVK Fň, sraz ve 14.00 před divadlem.

Dětský den - MINI, DVK 1 a DVK 2

Datum: 03.06.2011 Místo: Zámecký park

Vystoupení na Dětském dni:
MINI - 16.00 a 17.00
DVK 1 - 17.00 a 18.00
DVK 2 - 16.00 a 18.00

Sraz MINI a DVK 2 v 15.45 u branky do parku naproti Animu, DVK 1 v 16.45. Na sebe rovnou kostým!!!
Mezi vystoupeními nebo po vystoupení si můžete vyzkoušet všechny stanoviště, která budou v rámci Dětského dne v parku otevřená. Vstup zdarma, s sebou malé kapesné na občerstvení.

Beat street Brno - MČR - JVK Fň

Datum: 29.05.2011 Místo: Brno, hala Vodova

Výsledky: krásné 10té místo!!! :) :) :)

Soustředění Beat street - JVK Fň

Datum: 19.05.2011 Místo: Fit studio Šárka

Program:
8.00 - 12.00 trénink
12.00 - 13.00 - oběd v restauraci Imervere
13.00 - 15.00 - video z TDLT + rozbor
S sebou: peníze na oběd

Destiny Jam Jičín

Datum: 14.05.2011 Místo: Jičín - velký sál Masarykova divadla

Výsledky:
MINI - 1.místo
DVK 1 - 3.místo
JVK Fň - 1.místo
HVK - 1.místo

:D :D :D

O Jablonskou tanečnici

Datum: 07.05.2011 Místo: Jablonné nad Orlicí


Výsledky:

MINI "Úkol splněn" - 1.místo + velká pochvala od poroty
DVK 1 "Pinkyblů" - 1.místo
DVK 2 "We go together" - 4.místo
JVK Fň "Dance Hooligans" - 1.místo
JVK Bž "1st in da action" - 5.místo

Jak to říkají sportovní moderátoři - hattrick !!! :D :D :D

Zemské kolo Topgal Dance life tour - HVK

Datum: 07.05.2011 Místo: Praha, Vinohrady


Výsledky:
1.kolo - postup do semifinále
Semifinále - celkové 12.místo z 26 choreografií
:-):-) :-)

Poslední mimořádný trénink HVK na Zemské kolo TDLT HVK Praha

Datum: 06.05.2011 Místo: Fit studio Šárka

Od 19.30 hodin!!!

Do 12.00 hodin (6.5.2011) potřebuji vědět, kdo jede a kdo ne - musím ty, kteří nejedou, odhlásit, jinak se bude platit startovné i za ně. Takže - kdo v sobotu nejede, nechť mi pošle zprávu na mobil (777 056 718), jinak si bude platit startovné! Lucie

P.S. A pokud by měli dojíždějící problém, že trénink je do večera a hned ráno se zase jede do Prahy, tak nabízím přespání u nás doma ve special room pro návštěvy :D :D :D.

Tréninky DVK 1 a 2

Datum: 06.05.2011 Místo: Fit studio Šárka

V pátek mimořádně trénink DVK 1 i DVK 2 od 16.00 do 17.00 hodin.

Majáles - MINI a HVK + Side B

Datum: 01.05.2011 Místo: náměstí T.G.Masaryka, Žamberk

Vystoupení v rámci majálesové estrády - po 14.30 hodině. MINI sraz v 13.45, HVK ve 14.00 před radnicí.

Zemské kolo Topgal Dance life tour - DVK 1

Datum: 30.04.2011 Místo: Chomutov


Výsledky:
Celkem 16 choreografií, postup do finále, nakonec celkové 7. místo.
Napoprvé... dost dobrý... :D

Mimořádný trénink HVK - čarodějnice

Datum: 29.04.2011 Místo: Fit studio Šárka

Trénink na vystoupení na čarodějnice - 19.00 - 20.00.

Soustředění DVK 1

Datum: 28.04.2011 Místo: Fit studio Šárka

Soustředění na Zemské kolo v Chomutově - 16.00 - 18.00 v Šárce.

Změna tréninků - MINI, DVK, HVK a SVK

Datum: 22.04.2011 Místo: Fit studio Šárka

MINI - volno
DVK 2 - 13:00 - 14:30
DVK 1 - 14:30 - 16:30
HVK - 17:00 - 19:00
SVK - 19:00 - 20:00

Zemské kolo Topgal Dance life tour - JVK Fň a Bž

Datum: 16.04.2011 Místo: Jablonec nad Nisou


Výsledky:
Dance Hooligans - 1.místo !!! (známky 1,1,1,2,3) :D:D:D + postup na MČR = Beat street v Brně - neděle 29.5.2011

1 st in da action - účast v semifinále, celkové 12.místo :-) :-) :-)

Není co dodat... prostě nádhera a splněný sen, zvláště pro Páju...

Vyúčtování kostýmů

Datum: 15.04.2011 Místo: Šárka, Žirafa, Animo

Do 15.4.musí být zaplaceny letošní kostýmy:
MINI - 800,- Kč
DVK 1 - 1.100,- Kč
DVK 2 - 900,- Kč
JVK Bž - 900,- Kč
JVK Fň - 1670,- Kč (z toho 20,- Kč na rtěnky)
HVK ženy - 1.800,- Kč
HVK muži - 1.900,- Kč (větší spotřeba látky)

Taneční skupina roku - JVK Bž, JVK Fň a HVK

Datum: 10.04.2011 Místo: Chrudim, TJ Sokol Chrudim

Výsledky:
JVK Bž - 1st in da action - 5.místo (známky 2,3,5,5,5)
JVK Fň - Dance Hooligans - 3.místo (známky 2,3,3,3,5)
HVK - Barevný svět v hrsti - 4.místo (známky 3,4,4,4,4)

Vzhledem k extraligovým soupeřům super... :D

O Rychnovský pohárek - MINI, DVK 1 a DVK 2

Datum: 09.04.2011 Místo: Rychnov nad Kněžnou - Společenské centrum

Výsledky:
DVK 1 - Pinkyblů - 5.místo (celkem 8 choreografií - před námi 3 x T-basse a 1 x Paul Dance Jilemnice)
DVK 2 - We go together - 7.místo (celkem 10 choreografií)
MINI - Úkol splněn - 8.místo + zvlášní cena poroty pro nejmenší tanečníky v kategorii (celkem 10 choreografií)

Videa na facebooku - taneční skupina Neon.

Hronovské jablíčko

Datum: 26.03.2011 Místo: Hronov, sál Josefa Čapka

Výsledky:
- DVK 1 - 1.místo
- JVK Bž - 5.místo
- JVK Fň - 2.místo
- HVK - 1.místo

Opět gratulace!!!

Regionální kolo Topgal dance life tour 2011

Datum: 20.03.2011 Místo: Hradec Králové, Aldis

Výsledky :-)
DVK 1 - 4.místo, postup na Zemské kolo v Chomutově
JVK Bž - 5.místo, postup na Zemské kolo v Jablonci nad Nisou
JVK Fň - 1.místo :-), přesun vo vyšší ligy, postup na Zemské kolo v Jablonci
HVK - 1.místo :-), postup na Zemské kolo v Praze

Ještě jednou moc gratuluji a děkuji všem - tanečníkům i choreogafům - bylo to super!!! Máme být na co pyšní... Lucie

Generálka na Aldis

Datum: 19.03.2011 Místo: Tělocvična Žirafa 10.00 - 13.00

Generální zkouška na ALDIS- DVK 1, JVK Fň, JVK Bž, HVK + videoprojekce choreografií 2011.
Účast povinná!!!

Jarní prázdniny

Datum: 07.03.2011 - 11.03.2011 Místo: Fit studio Šárka

DVK 1
pondělí 7.3. od 13.00 do 16.30 hodin
pátek od 16.00 do 17.00 hodin

DVK 2
pátek 11.3. od 13.00 do 16.00 hodin

JVK Fń
středa 9.3. 13.00 - 16.00, 17.00 - 18.00

JVK Bž
pondělí 7.3. 16.30 - 18.00
středa 9.3. 16.00 - 17.00

HVK
pátek 11.3. 17.00 - 18.00, 20.00 - 21.00

SVK
pátek 11.3. 18.00 - 20.00

HVK - Talent 2010

Datum: 21.02.2011 Místo: Divišovo divadlo, Žamberk

Vystoupení So why not? + převzetí ocenění na 4.místo na Mistrovství Čech.
Generálka v 16.30, vystoupení okolo 19.00.

Special training JVK Bž

Datum: 19.02.2011 Místo: Fit studio Šárka - 10.00 - 16.00 (popř. méně či více)

S sebou: fashion and shoes do tělocvičny, JÍDLO a PITÍ na celý den :-)

HVK - vystoupení Sportovní ples

Datum: 19.02.2011 Místo: Restaurace Na Kopečku, Žamberk

Sraz 20.45 před restaurací, vystoupení ve 21.00. Odměna - jídlo, pití :-).

Vystoupení HVK - ples SOŠ Zámek

Datum: 18.02.2011 Místo: ÚO

Sraz v 19.00 u Penny marketu, návrat cca 20.30. Kdo chce, může zůstat na plese :-).

Veliká schůze vedení TS Neon

Datum: 14.02.2011 Místo: Imrvere :-) Žamberk

Od 18.15 do nejméně cca 20.00!
Program: kalíme + EMA 2011, soustředění, sponzoři, Neon v Letohradu, klubovna Neonu v Žamberku, video - demo na EMU, webovky,...
Povinná účast pro: Lůca, Pája, Barča, Renča, Péťa, Gigi, Kiky W. + Štěpán Novotný (kamera - 19.45) + Martin Vojtěch (web - 19.30), pan Gažar (ubytování a strava soustředění - 18.30), Vlaďka (soustředění - 18.30)

HVK - taneční soutěž Dance box Jilemnice

Datum: 12.02.2011 Místo: Jilemnice, sportovní hala

Soutěžní vystoupení - So why not?, Christmas day, Side B - Bardelín.
Odjezd - 7.10 od Penny marketu, návrat cca v 19.00. Startovné - hradí SVČ ANIMO, dopravné - 120,- Kč (jedeme velkým busem společně s Horskými myšmi).
Harmonogram:
10.00 prostorovky
12.00 1.kolo
15.00 2.kolo
16.30 vyhlášení výsledků
Šéf zájezdu: Barča Š. a Gigi (jelikož je plnoletý :-))

Mimořádný trénink HVK

Datum: 05.02.2011 Místo: Fit studio Šárka

Trénink na soutěž v Jilemnici - od 10.00 do 12.00 (popř. 13.00) hodin

Trénink DVK 1 - pololetní prázdniny

Datum: 04.02.2011 Místo: Fit studio Šárka - 16.00 - 17.00

Mimořádný trénink o pololetních prázdninách (náhrada za pondělí 31.1.) - pozor zněna času - od 16.00 do 17.00 hodin!!!

Trénink HVK - pololetní prázdniny

Datum: 04.02.2011 Místo: Fit studio Šárka - 17.00 - 18.00 (popř. déle)

Pololetní prázdniny - tudíž v Šárce!!!

Trénink MINI - pololetní prázdniny

Datum: 04.02.2011 Místo: Fit studio Šárka

Není tréninkk! Jsou pololetní prázdniny! Užijte si volna! :-)

Trénink DVK 2 - pololetní prázdniny

Datum: 04.02.2011 Místo: Fit studio Šárka 15.00 - 16.00

Mimořádný trénink o pololetních prázdninách (náhrada za pondělí 31.1.) - pozor zněna času - od 15.00 do 16.00 hodin!!!

JVK - Fň - Special trénink

Datum: 29.01.2011 Místo: Fit studio Šárka - 10.00 - 18.00

S sebou: fashion and shoes do tělocvičny, JÍDLO a PITÍ na celý den.

MINI, HVK - kostýmy

Datum: 21.01.2011 Místo: Šárka - MINI, Žirafa - HVK

V pátek 21.1.2011 přijede švadlena zase a bude si "brát" míry na kostýmy pro nejmenší a největší Neoňáky - účast na tréninku nutná!!! S sebou taktéž zálohu ve výši 500,- Kč - MINI, 1.000,- Kč - HVK :-).

DVK 1 a 2, JVK Bž a Fň - kostýmy

Datum: 17.01.2011 Místo: Šárka - DVK, Žirafa - JVK

V pondělí 17.1.2011 přijede švadlena a bude si "brát" míry na kostýmy - účast na tréninku nutná!!! S sebou zálohu ve výši 500,- Kč.

TS Neon Žamberk, Lukavská 981, 564 01 Žamberk | e–mail: kacenkanovo@seznam.cz
Vytvořil: brajan